• Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep internetowy https://sklep.cooling-heating4u.pl prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem internetu.
Informacje na temat produktów sklep zamieszcza na stronie https://sklep.cooling-heating4u.pl
Sklep obsługiwany jest przez przeglądarki internetowe Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chromeoraz przeglądarki systemowe na silniku Android.

§ 2 Oferta
Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www Sklepu Internetowego COOLING-HEATING 4U w chwili składania zamówienia.
Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Opisy produktów mają charakter informacyjny, podstawą do reklamacji zakupionego towaru co do parametrów technicznych, kompletności części, koloru itp. jest specyfikacja producenta.
Zawartość Sklepu Internetowego COOLING-HEATING 4U nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz filmy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 3 Właściciel sklepu
Właścicielem sklepu internetowego COOLING-HEATING 4U Wojciech Żurawski znajdującego się na stronie sklep.cooling-heating4u.pl jest Wojciech Żurawski COOLING-HEATING 4U z siedzibą we Wrocławiu przy ul B.Krzywoustego 91/20, 51-166 Wrocław, NIP 691-229-70-62, REGON 384679617

§ 4 Składanie i realizacja zamówień
Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym COOLING-HEATING 4U odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
Zamówienia można składać o dowolnej porze każdego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12,00, oraz złożone w dni wolne rozpatrywane będą od godziny 10.00 następnego dnia roboczego.
Za zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie złożone w formie pisemnej (biuro@ch4u.pl) lub telefonicznie, przyjęte przez naszego pracownika i potwierdzone wysłaniem dokumentu ProForma
Sklep COOLING-HEATING 4U zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny w przypadku braku potwierdzenia złożenia zamówienia.
Złożenie zamówienia przez Nabywcę i prawidłowe potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego COOLING-HEATING 4U do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę COOLING-HEATING 4U WOJCIECH ŻURAWSKI danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
W przypadku złożenia zamówień nie mieszczących się w jednej przesyłce Sklep zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych partiach o czym klient będzie poinformowany na bierząco.
W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły dotyczące przesyłki, adres internetowy strony umożliwiającej kontrolę przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera. 
Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest przez internet po dokonaniu akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, a w przypadku zamówień telefonicznych potwierdzenia przez Kupującego zawartości wypełnionego przez Sprzedawcę formularza oraz potwierdzenia zawartości zamówienia po jego odczytaniu.   
 Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłana za pomocą poczty elektronicznej lub dołączona do przesyłki.

§ 5 Korygowanie i anulowanie zamówień
Korygowanie zamówień: na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, można dokonać zmian w złożonym zamówieniu – tylko w przypadku zamówień nie zrealizowanych.
Aktualny stan realizacji zamówienia można sprawdzić kontaktując się poprzez email lub telefonicznie. pracownik udzieli informacji o postępie w realizacji zamówienia.
Rezygnacja z zamówienia możliwa jest tylko w przypadku braku wysyłki. Jeżeli zamówienie zostało wysłane-rezygnacja nie jest możliwa.
W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn zależnych od sklepu internetowego COOLING-HEATING 4U bądź producenta, kwota która została wpłacona na konto sprzedającego zostanie zwrócona w całości na konto wskazane przez kupującego.
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi produktu nie może dojść do:
a) mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie),
b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o skontaktowani się ze sklepem internetowym SKLEP.COOLING-HEATING4U celem ustalenia szczegółów zwrotu produktu.

§ 6 Realizacja zamówień
Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w przeciągu od 1 do 5 dni po potwierdzeniu wpłaty na konto lub płatność pobierana jest przez kuriera, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. W przypadku braku towaru w magazynie centralnym, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej https://sklep.cooling-heating4u.pl, Istnieje możliwość negocjacji kosztów transportu przy zamówieniach powyżej 10000 zł.
Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych.
W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby, taśmy zabezpieczające bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: 
wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków,
informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki,
informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności „Góra dół”,
datę i godzinę doręczenia.
5. „Protokół szkody” musi zostać przesłany mailowo na adres biuro@ch4u.pl. Na podstawie protokołu rozpatrywana jest reklamacja. Jeżeli przesyłka nie zostanie sprawdzona w momencie odbioru (przy kurierze) i nie zostanie spisany protokół szkody – reklamacja nie będzie rozpatrzona. Oryginał protokołu szkody powinien zachować odbiorca przesyłki, a następnie dostarczyć kopię do firmy COOLING-HEATING 4U UL. B.Krzywoustego 91/20, 51-166 Wrocław
        6. Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.

§ 7 Formy płatności
Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia.
Dostępne są następujące formy płatności:
płatność gotówką przy odbiorze osobistym
płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu oraz dostawy
przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny produktu oraz dostawy.
Inne formy płatności wystepujące w sklepie pod adresem sklep.cooling-heating 4u
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą -

czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
§ 8 Reklamacje i gwarancje
Zalecamy każdorazowe dokładne sprawdzenie otrzymanej przesyłki. W przypadku wystąpienia mechanicznych uszkodzeń paczki należy spisać „Protokół szkody”. Taki dokument może okazać się niezbędny do otrzymania odszkodowania za zniszczony produkt przez firmę kurierską.
W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep internetowy COOLING-HEATING4U, wysyłając e-mail pod adres biuro@ch4u.pl, lub telefonicznie. Następnie na koszt Sprzedawcy przesłać reklamowany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z pismem określającym charakter niezgodności towaru z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.
W przypadku uszkodzenia towaru warunki postępowania określa § 6 punkt 3,4,5,6.
Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 2 dni robocze. Czas realizacji reklamacji (wymiana, ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 14 dni roboczych. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym COOLING-HEATING 4U posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu, chyba że dokument gwarancji stanowi inaczej.
Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej WWW.COOLING-HEATING4U.PL lub na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.
Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.
Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.

§ 9 Dane osobowe
Składając zamówienie w Sklepie internetowym COOLING-HEATING 4U Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep COOLING-HEATING 4U 
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. 
W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie internetowym pod adresem sklep.cooling-heating4u.pl , spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.
Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 9.5

§ 10 Postanowienia końcowe
 Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 
 Zawartość Internetowego Sklepu COOLING-HEATING 4U nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu COOLING-HEATING 4U są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep COOLING-HEATING4U zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisie.
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2024 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.