• Zwroty i reklamacje

Zwroty realizowane zgodnie z ustawą.
Reklamacje przyjmowane są drogą mailową i rozpatrywane do 14 dni roboczych. Szczegóły zwrotów i reklamacji opisane są w regulaminie.